stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Meldpunt eergerelateerd geweld


Het Steunpunt Huiselijk Geweld is meldpunt voor eergerelateerd geweld. Snel en zorgvuldig ingrijpen is nodig omdat het vaak ernstige, levensbedreigende zaken zijn. Om slachtoffers op tijd te helpen, is het van belang dat de omgeving alert is op signalen van de slachtoffers. Door eergerelateerd geweld te herkenen en te melden bij het Steunpunt krijgen slachtoffers hulp en bescherming.

 

Aanleiding

Er kan sprake zijn van eergerelateerd geweld als een familielid of leden vinden dat de familie-eer is geschonden. De eer kan geschonden worden door bijvoorbeeld te laat thuiskomen, verzet tegen een opgedrongen of gedwongen huwelijk, weglopen van huis, contact met jongens, verkering of een voorhuwelijkse seksuele relatie, aanranding of verkrachting, echtscheiding, overspel, of roddels.

 

Vormen

Eergerelateerd geweld treedt op om te voorkomen dat de eer wordt geschonden of omdat de familie vindt dat geschonden eer gezuiverd moet worden.

Het geweld kan bestaan uit angst aanjagen, dreigementen uiten, psychische druk uitoefenen, vrijheid beperken, gedwongen huwelijk, terugsturen naar het land van herkomst, gedwongen abortus of afstand van het pasgeboren kind, afpakken van kinderen, mishandeling en verminking en als uiterste middel dwingen tot zelfmoord of moord (eerwraak).

 

Signalen

Eergerelateerd geweld is niet in één oogopslag te herkennen. Wel is er vaak sprake van signalen.

Het belangrijkste signaal is angst.

 

Klik hier voor de routewijzer eergerelateerd geweld waar je meer kunt lezen over de signalen en wat je wel en juist niet moet doen als je een vermoeden hebt van eergerelateerd geweld ( do’s en don’ts).