stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Meldpunt kindermishandeling


Vormen van kindermishandeling zijn lichamelijk of geestelijk geweld, verwaarlozing of seksuele mishandeling. Kindermishandeling komt vaak voor en in alle soorten gezinnen. In rijke en arme gezinnen, in grote en kleine, in allochtone gezinnen en autochtone.


Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden mishandeld, later meer kans hebben hun eigen kinderen ook te mishandelen. Ze houden vaak lang last van wat hen is aangedaan. Psychische problemen komen veel voor, net als lichamelijke klachten.


Hulp


Alle reden dus, om deze vorm van geweld aan te pakken. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) spelen hier landelijk een centrale rol in. Iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling, advies nodig heeft of een melding wil doen, kan het AMK bellen. Bellen kan anoniem.


Het landelijke nummer van het AMK is voor iedereen bereikbaar op 0800 - 2000.


Bellen met een AMK kan voor advies of voor het doen van een melding. Wie voor advies belt, kan dat anoniem doen. Het AMK doet dan ook geen verder onderzoek naar de zaak.


Met een melding gaat het AMK wel aan de slag. Daarom is het nodig dat dan de naam van het kind wordt doorgegeven. Het AMK verzamelt informatie over de situatie van het kind, bijvoorbeeld via de school of de huisarts. En gaat dan in gesprek met de ouders. Als het nodig is, onderneemt het AMK stappen om de kinderen te beschermen.