stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Meldpunt loverboys


‘Loverboys’ klinkt mooi, maar het tegendeel is waar. Loverboys zijn moderne pooiers die proberen meisjes de prostitutie in te lokken. Het zijn jongens die ervoor zorgen dat een meisje verliefd op ze wordt. Vervolgens halen ze haar over om tegen betaling seks met anderen te hebben.


Loverboys zijn vaak charmante, oudere, goedgeklede jongens. Ze leggen contact met meisjes op het schoolplein, in een discotheek of bijvoorbeeld voor een opvangtehuis. Vaak proberen ze indruk te maken met dure scooters en auto's. In het begin zijn ze meestal erg lief en geven het meisje aandacht en cadeautjes. Een loverboy probeert een wig te drijven tussen het meisje en haar omgeving. Is dat eenmaal gelukt dan verandert zijn houding. Meestal zegt hij schulden te hebben of geldgebrek. Dan vraagt hij het meisje tegen betaling naar bed te gaan met anderen. Ook wordt ze vaak aangezet tot het gebruik van softdrugs of alcohol. Zo belanden veel meisjes in de prostitutie.


Wat kun je doen als je denkt of weet dat je vriend een loverboy is?


Praat er zo snel mogelijk over met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld je ouders, een goede vriend of vriendin, iemand van school of je huisarts. Ook kun je anoniem bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld.


Wat als je denkt dat iemand onder invloed is van een loverboy? Probeer er met het meisje over te spreken. Of laat haar informatie lezen over loverboys (bijvoorbeeld op internet). Zorg ervoor dat ze weet dat ze altijd bij je terecht kan. Het is verstandig dit zo vroeg mogelijk te doen. Ook kun je advies inroepen van het Steunpunt Huiselijk Geweld.


Het Steunpunt Huiselijk Geweld werkt samen met hulpverleners, justitie en politie. Samen onderzoeken zij de situatie en ondernemen actie. Het meldpunt is ook bedoeld voor potentiële slachtoffers van loverboys, ouders en omstanders.