stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Omstander


Wat kun je doen als iemand in je omgeving door zijn of haar partner wordt geslagen of bedreigd? Als je vermoedt dat iemand in je familie wordt uitgebuit of wordt gedwongen tot seks? Als getuige van huiselijk geweld is het vaak moeilijk om in te schatten hoe en of je kunt helpen. Daarvoor bel je met het Steunpunt Huiselijk Geweld.
In een situatie van huiselijk geweld is er vaak herrie, ruzie, wordt er iemand mishandeld of uitgescholden. Ook komt het voor dat er psychische druk wordt uitgeoefend. Er wordt bedreigd, gestalkt of er worden dingen verboden. Ook afpersing en seksueel misbruik komen voor. Als hier de partner, een (ex-)vriend, kind of familielid verantwoordelijk voor is, dan is er sprake van huiselijk geweld.


Vraag altijd om advies.


Bellen is altijd verstandig. Ook als je niet zeker weet of het wel zo ernstig is. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat iemand iets doet om slachtoffers en plegers te helpen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan je adviseren. Ook hebben we contacten met hulpverleners in de regio die kunnen helpen als dat nodig is. Zo nodig werken we samen met de politie, want huiselijk geweld is strafbaar.