stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Aanpak steunpunt


Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er voor al die mensen die hun verhaal willen vertellen. We kunnen goed inschatten wat in een bepaalde situatie het beste is om te doen. Met een advies kun je vaak al veel bereiken. Het steunpunt werkt samen met allerlei hulpverleners in de omgeving. En, in overleg met het slachtoffer, kunnen we contact opnemen met de politie. Als het nodig is helpen we met het maken van een plan voor de veiligheid van het slachtoffer en van eventuele kinderen in het gezin. Want veiligheid is altijd het belangrijkst.


Als de situatie uit de hand loopt.


Is er sprake van lichamelijk letsel, zware mishandeling of komt geweld bij herhaling voor, dan schakelen we het Interventieteam Huiselijk Geweld in. In dit team werken deskundige hulpverleners. Het doel is om het huiselijk geweld snel te stoppen. Zo nodig werkt het steunpunt dan ook samen met politie en justitie.


In een noodsituatie kan het Steunpunt een huisverbod aanvragen. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. In die periode mag hij/zij ook geen contact mag opnemen met de (ex)-partner of de kinderen.


In deze afkoelingsperiode kan de nodige hulpverlening op gang komen. De praktijk toont aan dat  hulpverlening het meest effect heeft als deze direct na een incident wordt ingezet. De acceptatie van hulp is dan ook groter. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt afgegeven door de politie met een mandaat van de burgemeester. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Bij overtreding van het huisverbod kan maximaal twee jaar gevangenisstraf of een taakstraf worden opgelegd.


Bent u een professional?


Voor gedetailleerde achtergrondinformatie over de aanpak in Midden-Brabant kunt u terecht op www.huiselijkgeweldbrabant.nl